Nasze zobowiązanie

Firma Investments Sp. z o.o. (Administrator danych w UE) oraz jej podmioty stowarzyszone („Shining Riding”) wiedzą, jak ważna dla naszych klientów jest prywatność. Shining Riding stara się w jasny sposób informować o tym, jak są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane osobowe Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczą wszystkich urządzeń i witryn firmy Shining Riding, platform obsługi klienta lub innych aplikacji internetowych, które odwołują się lub odsyłają do niej (łącznie „Usługi” firmy Shining Riding). Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, urządzenia domowego czy innego urządzenia.

Poniżej wskazujemy na kluczowe obszary i zasady regulowane w Polityce Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych, należy kliknąć w odpowiedni nagłówek lub odnaleźć odpowiednie informacje w treści poniżej.

Gromadzone informacje

W związku z Usługami Shining Riding gromadzi różnego rodzaju informacje, w tym:

 •  informacje przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika;
 •  informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usług; oraz
 •  informacje otrzymywane przez Shining Riding ze źródeł zewnętrznych.

Shining Riding może również prosić o odrębną zgodę na gromadzenie danych Użytkownika lub osobno powiadomić Użytkownika o tym, jak gromadzi jego dane osobowe w sposób, którego nie opisano w niniejszej Polityce, zgodnie z zasadami i politykami przewidzianymi dla dodatkowych usług.

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Gromadzone informacje są wykorzystywane między innymi w celu:

 • świadczenia żądanych Usług;
 • zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług, co pozwala Shining Riding zrozumieć potrzeby i oczekiwania Użytkownika i je ulepszać;
 • lepszego zrozumienia klientów, aby Shining Riding mógł oferować im najbardziej odpowiednie informacje, usługi i obsługę; oraz
 • oferowania dostosowanych treści i reklam za odrębną zgodą Użytkownika, jeśli jest to wymagane.

Shining Riding może udostępniać informacje Użytkownika:

 • podmiotom z grupy kapitałowej Shining Riding;
 • partnerom biznesowym — zaufanym firmom, które mogą przekazywać informacje o produktach i usługach, które mogą zainteresować Użytkownika, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę;
 • usługodawcom — firmom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Shining Riding;
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony Shining Riding i jej klientów.

Dodatkowe informacje o określonych produktach i usługach

 • Chociaż niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich Usług oferowanych przez Shining Riding, Shining Riding dostarczy również Użytkownikowi szczególne dodatki dotyczące poufności, które zawierają uzupełniające informacje o praktykach związanych z określonymi Usługami, jeśli jest to konieczne. Dodatki te odnoszą się do korzystania przez Użytkownika z Usług, których dotyczą.

Kontakt z firmą

Firma “Shining Riding”, Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 05-800 ul. Ołówkowa 39
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy – pod numerem 0000626806, REGON 364905526, NIP 5342580428.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: contact@shiningriding.com

Darmowe porady

Kliknij!

Darmowe porady!

Jeśli chcesz dostawać dotatkowe i ciekawe treści, które pomogą Ci w Twojej jeździe konnej, to zapraszam do zostawienia swojego imienia i adres e-mail. 

 

Od teraz będziesz dostawać darmowe porady!